Torsdag 4. desember 2003

9 medlemmer tilstede. Hovedtyngden av arbeidet ble konsentrert omkring Mjøndalen stasjon, der en del spor og veksler ble festet. Det ble også laget en trase ut fra stasjonen og gjennom veggen inn til sosialrommet.

Nicholas i ferd med å fremføre første prøvetog inn på Mjøndalen stasjon

Nye traseer gjennom veggen