7. november 2013

Vi var 11 medlemmer og 2 gjester denne byggekvelden. Fokusområder var landskapsbygging i sosialrommet og trasébygging til oppstillingsområdet. Noen tog ble som vanlig prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Sportrasébygging

Busker og grønt i fjellskråningen