Torsdag 29. desember 2005

5 medlemmer møtte til romjulsbygging. På programmet stod sville- og skinnemaling, montering av vekselmotorer og bygging av frontpanel. De siste byggerne låste døren og gikk ut i snøføyka for å måke frem sine kjøretøy litt før klokken ett.
Vi avslutter året med bl.a. et oversiktsbilde over anlegget. Det har vært en enorm byggeiver etter at vi rev det gamle anlegget i begynnelsen av september. Og det anlegget som nå vokser frem ser ut til å bli meget bra.

Overblikk over anlegget, julen 2005

Solberg stasjon

Hovedspor