6. oktober 2011

10 medlemmer møtte til byggekveld. Det ble bygget videre på L-girder og sportrasé, lagt omlastingsspor i H0m, malt sviller og skinner og montert to vekselmotorer, pusset og malt frontplate ved «vannkanten» under fjellet, samt utført omfattende reparasjoner på den store svingskiven.
Ingen nattskift denne kvelden, de siste dro hjem rundt midnatt.

Reparasjonsarbeid på svingskiven

Sporarbeider på H0m-delen

Snekring av rammeverk