Torsdag 22. juli 2004

Sommerstille, med kun 3 medlemmer og en gjest -og kun én verktøykasse…
Det som ble gjort av arbeid denne kvelden var i hovedsak landskapsarbeid rundt Rognmo stasjon. En strekning av skinnegangen ut fra Rognmo ble også malt og ballastert. Verktøykassen ble lukket ved midnatt.

Maling og ballastering ved utkjør Rognmo