5. januar 2022

Da møtte 9 personer til den første seniorkjøringen i 2022. Som vanlig ble det kjørt tog, diskutert og inntatt lunsj. Materiellet var stor sett norsk med en sveitsisk krokodille blandet inn. Dessverre fikk flytoget et alvorlig uhell. Det er noen stillverksbetjenter som nok må møte til en samtale. Glemt å legge over en veksel. Ellers skjedde det ingen uhell.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Cmb type 16 på veg

En spektakulær avsporing. Uhellskommisjonen er på saken

Flytoget til Mjøndalen

Konduktørvogn i godstog med London buss

Og julen varer helt til påske

SBB Ce 6 8 II underveis

Type 26 og 31 venter på neste oppdrag

Type 26c 436 venter på påsporing

Type 32 291 klar til innsats