1. november 2018

Byggekveld, med 13 medlemmer tilstede. Det ble blant annet jobbet med fjernstyringen, maling av landskapsbakgrunn ved Rognmo, kobling av ledninger samt maling av skinner og sviller ved svingskiven på Fossli, bygging av lyskasse ved Sigdal og legging av plankegulv i lokstallen ved Fossli.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

En ås ble hevet ved Rognmo

Gulv i stallen ved Fossli

Bygging av lyskasse ved Sigdal