Aktuelt

På bakgrunn av Helsedirektoratets oppdaterte tiltak 13/3 for å hindre spredning av Covid 19 finner vi det fornuftig å stenge ned aktiviteten i Drammen Modelljernbaneklubb, i første omgang frem tom. påske. Vi håper på forståelse for dette tiltaket, som vi anser viktig for å forhindre smittespredning til utsatte grupper i samfunnet.

Følg med her for eventuelle endringer.