Torsdag 20. juni 2002

Det var 5 medlemmer og en gjest tilstede. Det ble kjørt tog, spist pølser, gjort et mislykket forsøk på å se en NTSC video samt testet og renummerert alle vekselmotorer på Rognmo.