Torsdag 21. februar 2008

Først på kvelden ble det avholdt årsmøte, med 7 medlemmer tilstede. Senere dukket to andre opp, så vi var totalt 9 medlemmer. I tillegg til at flere meter spor ble rustmalt, fikk et område under veibroen i sosialrommet et lag med gips. Ved nødutgangen kom en ny oppfellbar anleggsdel på plass, til erstatning for den forrige. Sportraséen ble permanent festet, slik at det kan gjennomføres kjørekveld neste torsdag. Som vanlig ble det jobbet til langt over midnatt, nærmere halv to.