5. oktober 2022

Til dagens sesjon for seniorene møtte det 9 og en gjest. På kjørefronten gikk det i norske, tyske og sveitsiske modeller. Det ble også jobbet hardt med sjekking av en god del lokomotiver for oppsett. Kaffe og kaker ble inntatt til normal tid, og diskusjonene gikk innimellom all kjøringen. Til referentens kjennelse er det ikke kommet inn noen rapporter på større eller mindre uhell, så sesjonen gikk meget godt.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

21c 375 passerer Mjøndalen

CD 66 CN klar med godstog

ET 56 passerer Jernbaneverkets Di3 på Solberg

Seetal krokodille forvillet seg hjemmefra