21. oktober 2021

Byggekveld, med 10 medlemmer til stede. Det ble bygget videre over tunnelportalen ved Kobbarvik, arbeidet med landskap og detaljer nedenfor Fossli samt med feilsøking på signalsystemet, sistnevnte dessverre uten hell. Tog ble også prøvekjørt. Det ble ryddet litt foran kommende «operation» og kjørekveld.
Det var ingen nattskift, sistemann dro hjem kl. 2300.

Feilsøking på gang

Det gror i lia nedenfor Fossli

Arbeid på gang over tunnelen