Torsdag 18. august 2005

8 medlemmer tilstede. Mesteparten av kvelden gikk med til klargjøring av anlegg og materiell til det forestående MOROP-besøket 23 august. Rydding, maling og kobling, men også noe skinne/svillemaling og ballastering. Nattskiftet fortsatte arbeidet også etter at klokken hadde rundet midnatt.