5. mars 2009

Først på kvelden ble det avholdt årsmøte, med 15 medlemmer tilstede. Etter at årsmøtet ble hevet gikk vi over til kveldens arbeidsoppgaver, som var følgende: Ballastering og «beplanting» ved godsområdet, bygging av spor mot Høvleriet, midlertidig nedrigging av Mjøndalen stasjon og påfølgende ombygging av sporet som ligger bak. Arbeidet med plattformbygging på Mjøndalen ble gjenopptatt. Etter at referenten dro hjem ved midnatt jobbet nattskiftet videre med å fjerne deler av spor og trasé bak Mjøndalen.
Mjøndalen stasjon vil bli stående på bukker et annet sted i lokalet i en tid fremover, mens byggearbeider pågår på den og på de sporene som ligger bak og under stasjonen.

Jomo-sporet retning Høvleriet begynner å ta form

Det ble jobbet med landskapet ved godsområdet

Mjøndalen stasjon er løftet vekk for arbeid på og under