Torsdag 27. april 2006

6 medlemmer denne kvelden. Det ble arbeidet både på det elektriske samt på stillverkspanel. På landskapssiden ble det arbeidet videre med fjellet over tunnelåpningen og i tillegg laget en landskapsmessig fortsettelse fra Rognmo og over på det nye anlegget (se bilde). Sistemann dro tidlig denne kvelden, noe etter 2300.