13. november 2008

7 medlemmer denne gang. Vi jobbet også denne gang på flere fronter: Det ble koblet en rekke ledninger under godsområdet, smalsporstrekningen ble koblet opp, to stoppbukker ble montert, en veksel kom på plass og det ble lagt ballast. To mann jobbet også intenst med å skjære til sporunderlag av kork, og når referenten dro ved midnattstider var nattskiftet fortsatt opptatt med sporunderlagsproduksjon.