Torsdag 3. april 2008

9 medlemmer møtte. Flere av disse var det lenge siden vi hadde sett, så praten gikk livlig. Men det ble også tid til å få utført en god del arbeide, som f.eks. spor- og plattformsarbeide på Mjøndalen, nye spor ved Solberg for passasjervognoppstilling samt forming av landskap over en tunnelportal i sosialrommet. De tre siste dro hjem noe etter midnatt.