2. februar 2022

Da var det igjen samling av seniorene med noen ‘ungdommer’ blandet inn. Vi var 8 som hadde møtt opp til kjøring, mat, kaffe og diskusjon. Denne gangen var det opptil flere motorvognsett fra Norge, Tyskland og Sveits/Nederland. I tillegg gikk det en god del norske gods og persontog over anlegget. Etter litt oppstartutfordringer, fungerte signalanlegget og styring av Kobbarvik uten problemer. (Håper det fortsetter sånn). Vi holdt på til nærmere to før vi hadde forlatt lokalet.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

436 klargjøres for blåsing av rør

El 13 klar med hurtigtoget

Klargjøring for sjekk av kjøretråd

Motorvogntreff

Norsk Agenda gjøres klar

RjB 20 med flytende varer

To utenlandske motorvognsett på Solberg

Type 32 venter på nye oppdrag

VT11 5 på Solberg