Torsdag 26. februar 2004

Kjørekveld, med 13 medlemmer og 2 gjester tilstede. Som vanlig var det tett trafikk og tilløp til kø på sporet. Trafikken avtok noe når det nærmet seg midnatt, men nattskiftet holdt stand til en stund etter midnatt.

Norske og amerikanske tog

Mye tog på Rognmo