28. oktober 2021

Kjørekveld, med 11 medlemmer til stede. Signalsystemet vårt er pt. ute av drift, men det forhindret oss ikke i å kjøre både mange og lange tog. Det gikk mest i norsk, tysk og amerikansk materiell.
De siste pakket ned sine tog og dro hjem når klokken nærmet seg 2330.

Di3 på Solberg stasjon

Tysk passasjertog på Solberg stasjon

Robel på Mjøndalen

Köf på Mjøndalen

Langt ICE-tog på Solberg

Et laaangt amerikansk godstog

El18 og El14

Tysk vendetog

Selvdreven kran tørnes på svingskiven