Torsdag 4. juli 2002

I kveld hadde vi langveisfarende besøk, helt fra Narvik. Terje Storjord var på Kongsberg Jazzfestival og hadde fått innvilget en helt jazzfri kveld hos oss. Vi hadde også besøk av Per Roar Johansen. Meget hyggelig besøk. 7 medlemmer var også tilstede, så det var godt besøkt i kveld, tiltross for ferietid. Det ble litt jobbing på Rognmo, men mest kjøring på anlegget, Vi hadde også 4 håndkontrollere i drift på Lenz-anlegget. Flere hadde med seg materiell. På bildet til venstre ser du gjestene, Terje til venstre og i midten Per Roar.