26. januar 2012

Kjørekveld, med 15 medlemmer tilstede. Det var forholdsvis kjølig i lokalet da de første ankom, rundt 9 grader, men i løpet av kvelden fikk vi temperaturen opp i 18 grader. Mange tog og fulle stasjoner kjennetegnet denne kjørekvelden. Og som bildene viser, var det en mengde flotte tog å se. Trafikken stilnet av mot midnatt.

En 18-maskin har stanset på Gystad

Spesialtransport...

Kulltog med ekstra forspann

Lokaltog, med 67-sett

En flott 15-maskin på Solberg

Godstog på vei gjennom Solberg stasjon

På vei mot Solberg

Langt norsk godstog med ekstra forspannslok.