Torsdag 17. august 2006

6 medlemmer samt et nytt medlem møtte denne kvelden. Vi fikk arbeidet videre både med landskap og ledningskobling (som bildene viser), samt ballastering. Det er en stor mengde med ledninger som må legges, heldigvis (for eventuell fremtidig feilsøking) blir dette lagt strukturert. De to siste dro hjem like over midnatt.