4. februar 2010

Kvelden startet med årsmøte, og 14 medlemmer var på plass når møtet ble satt. Totalt var hele 19 av våre medlemmer innom i løpet av kvelden. Etter møtet ble det gjort noen byggeaktiviteter, men bortsett fra stor fremgang rundt Høvleriet, ble dette mest av alt en svært sosial aften.

Liming av "grønt" ved GHB

En liten skråning ved innkjør Solberg ble gjort ferdig