2. desember 2010

7 medlemmer og en gjest var innom denne kvelden. Det var temmelig kaldt i lokalet, noe som nok satte en viss demper på arbeidsinnsatsen. Godsrampen ved Solberg ble malt ferdig, det resterende sporet ballastert samt at det ble grønt på et område tett ved. Ved nødutgangen ble det påbegynt landskap langs sporet. Det ble nok ingen sen aften denne gang, men to stykker var ihvertfall igjen til over midnatt.

Landskapsbygging langs sporet

Området ved godsrampen