9. oktober 2014

13 medlemmer og en gjest var innom. Vi fikk bl.a. ballastert ferdig på Sigdal, koblet en del ledninger til oppstillingsområdet og prøvekjørt deler av det, montert opp en del detaljer på anlegget samt påbegynt en hylle over Sigdal. En rekke tog ble også prøvekjørt. Som underholdning mens sprengte pølser ble fortært så vi film fra forrige ukes NMJ-tur til Flåm.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

De siste sporene på Sigdal ble ballastert

På Solbergs plattformer ble de første 16 benkene utplassert

Godshuset på Solberg blir malt!

Fortau og litt grønt er kommet på plass rundt Solberg stasjon

Prøvekjøring av oppstillingsområdet