Torsdag 23. august 2007

6 medlemmer møtte denne kvelden. Det var innkjøpt mer materialer, som ble brakt opp i løpet av kvelden. Noe ble brukt til å bygge underlag for skifteområde. Stillverket på Solberg fikk også lys ved de fleste sporskifterbryterne, slik at betjeningen skal bli lettere ved kommende kjørekveld. De siste dro hjem etter midnatt. Det sjekkes at formannen er i vater… Test av svingskiveplassering

Det sjekkes at formannen er i vater...
 Test av svingskiveplassering