27. februar 2020

Kjørekveld, med 24 medlemmer og 5 gjester innom. Et så stort antall medlemmer til stede betyr gjerne også et stort antall tog på sporene. De betjente stasjonene meldte etter tur om fulle spor, og da fjernstyringen etter hvert begynte å krangle, ble det store forsinkelser i trafikken. Dette løste seg opp når vi gikk over til manuell styring.
Etter at klokken hadde passert 2300 stilnet trafikken av.

Et godstog har ankommet Rognmo

Flåmsbanatoget på Solberg stasjon

Type 26 med teakvogner

El10 i Sesam-farger

Tsjekkisk type 754

Tågab Mz på svingskiven ved Solberg Skifte

Di3 med passasjervogner

Langt tog med stakevogner

Svensk blandet tog

Innleid trekkraft for B7-vogner

Solberg Skifte var fylt opp med passasjertog

Skifting til Høvleriet med Di3

El13 med passasjertog