16. oktober 2008

10 medlemmer og noen gjester var innom. Vi fikk gjort en god del arbeid: Legging av mer korkunderlag, sparkling av skjøter og skruehull i delevegg mellom Solberg og godsområde, montering av lister rundt takvindu, kobling av strømtilførsel på spor og vekselmotorer under godsområdet, ballastering av et par meter spor samt landskapsbygging mellom hovedspor og godsområdet (se bildet til høyre). For å komme videre med landskapet her trenger vi noen støttemurer produsert i Holmestrand…
Glavamatter foran vinduene kom også på plass, og når referenten dro hjem ved midnatt var fortsatt nattskiftet i fullt arbeid.