4. juli 2019

Byggekveld, med 6 medlemmer til stede. Den ene seksjonen bak Mjøndalen ble prøvemontert, og det ble anlagt en grusvei på den neste seksjonen. En knaus laget av tilskårne Styrofoamplater fikk sitt basislag med grønt, og det ble laget underlag for en fjellskråning mellom hoved- og smalspor. Noen bakgrunner ble også skrudd skikkelig fast og sparklet opp. Flere tog ble prøvekjørt på anlegget.
Det var ingen nattskift denne gang.

Prøvemontering av første seksjon ved Mjøndalen

Anlegging av grusvei på andre seksjon ved Mjøndalen

Festing av strømateriale på en knaus ved smalsporbanen

Underlag for fjellskråning