6. desember 2018

Byggekveld, med 13 medlemmer til stede. Det ble jobbet videre med ballastering ved Fossli og med broarbeider ved Myra. Ved Mjøndalen ble sag tatt i bruk for å redusere veibredden. Julegrana ved Solberg lokstall ble også tent i løpet av kvelden.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Ballastering ved Fossli

Detaljer må på plass, også under broen

Tenning av julegran

Veiarbeider ved Mjøndalen