9. juni 2016

9 medlemmer møtte til byggekveld. Vi fikk montert opp to veksler og noen sporbiter ved Sigdal, jobbet videre med den nye rammen rundt badestranden, fikk plantet ut hjemmelagde bjørketrær (og andre trær) samt strødd og limt finmalt stein på veien ved Mjøndalen. Flere tog ble også prøvekjørt. I sosialrommet ble det vist DVD om tyske damplokomotiver.
Nattskiftet ble ikke så mye over midnatt denne gangen.

Høvling og sparkling på omrammingen

Nye spor ved Sigdal

Veiarbeide ved Mjøndalen

Stadig nye trær gror opp