19. august 2021

Byggekveld, med totalt 11 medlemmer innom i løpet av kvelden. Det ble jobbet videre på skråningen nedenfor Fossli, støpt en bøtte full av fjellbiter i gips, laget underlag for et nytt hjørne av Rognmo samt jobbet på et gjerde som skal stå langs veien ved Rognmoåsen. Vi ryddet også litt, siden det blir kjørekveld neste torsdag.
Ingen nattskift denne gangen heller, de siste dro hjem rundt 2315.

Mer fjellskråning nedenfor Fossli

Det blir etter hvert ny kai og nytt vannspeil ved Rognmo

Gjerdebygging ved Rognmoåsen