1. mars 2018

15 medlemmer møtte denne kvelden. Først ble årsmøte avholdt, deretter ble det jobbet litt på anlegget. Blant annet ble et par bakgrunnsplater malt, noen løsnede detaljer limt på plass og en kranglete lampe ved Solberg godshus ble reparert. Prøvekjøring av tog, både normal- og smalsporte, foregikk også.

Nattskiftet fortsatte videre utover kvelden.

Et skilt ved Gystad ble reparert

Testkjøring

Reparert lampe ved Solberg godshus