28. februar 2018

Da har det igjen vært rullatorkjøring. Vi var seks personer som kom og det ble diskutert og kjørt forskjellig type materiell. Det var vesentlig norsk materiell med en del tyske typer innblandet, deriblant prøvekjøring av en maskin på Bergensbanen.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

El2 med lokaltog

Godstog med damp

Hurtigtog

Lok klargjøres til tog

Tog til Rognmo

BM86 og RhB Krokodille