9. april 2015

Byggekveld med godt fremmøte, 15 medlemmer var innom. Det ble jobbet med kobling av ledninger på smalspordelen, kabling ved Sigdal, montering av en mer stabil løsning for feste av broen i sosialrommet samt montering av bygninger og detaljer både ved industriområdet på Solberg og ved den store lokstallen. En del lok ble som vanlig også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Utstyr for rensing av rør i dampkjeler

En liten lagerbygning ved svingskiven

En ny bygning m/lys ved Solberg industriområde

Liming av festeanordning for bro