17. juni 2010

Litt sommerstille, med bare 5 medlemmer tilstede. Ikke så mye arbeid ble gjort heller, 1 meter med H0m smalspor fikk malt sviller og skinner. Det ble også satt inn en vekselmotor. Ellers ble det ryddet og støvsuget endel til neste ukes kjørekveld, samt prøvekjørt og fotografert litt. Ingen nattskift denne gang, det ble lukket og låst rundt midnatt.

En vekselmotor kom på plass (på oversiden av anlegget)

Fra GHB, på vei mot Høvleriet (foto: Dagfinn Rognstad)

I DMJK maler vi baksiden av skinnene også, selv om vi må stå på utsiden av lokalet for å komme til... (foto: Dagfinn Rognstad)