19. april 2018

6 medlemmer møtte til byggekveld. Ikke alt for mye arbeid ble gjort, men noen fremskritt var det på fjernstyringsarbeidet. Den faste fotograf var av gårde på FREMO-treff i nærheten av Arendal, så Bodvar Haugland var fotograf denne kvelden.
Nattskiftet fortsatte til 2-tiden på natten.

Tidlig kveld Solberg

Sen hjemtur

Signatur på Skifte