14. august 2014

10 medlemmer møtte. Vi jobbet videre med spor ved oppstillingsområdet, ballasterte litt på Sigdal, fortsatte veiarbeidet i Solberg sentrum, fikk montert opp åk på Mjøndalen samt plassert ut noen flere oppussede kjøretøy. Noen tog ble også prøvekjørt. Ut på kvelden ble det utført murerarbeid i 1:1 rundt pipen i sosialrommet.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Nylimt ballast på Sigdal

Murarbeider rundt pipen

Åk på Mjøndalen

Ett av de oppussede kjøretøyene