30. juni 2011

Kjørekveld, med 16 medlemmer tilstede (da er kveldens nye medlem inkludert). Det var i en periode tilløp til køkjøring, fordi samtlige tog gikk vestover. Etterhvert ble det noe mer flyt i trafikken. Det var hovedsaklig norske tog å se, men også danske, tyske, britiske og sveitsiske. Togtrafikken ble kun avbrutt av den sedvanlige pølseserveringen, denne gang med «Lille Høvding» pølsebrød…
De siste pakket sine tog sammen og dro hjem rundt midnattstider.

Et vestgående 88-sett

Mye trafikk gjennom Solberg stasjon

Kipptog til Mjøndalen med Franz Jäger-vogn

Fra godsområdet