Torsdag 1. januar 2004

5 medlemmer fant veien til klubblokalet denne første kvelden i det nye året. Det ble ikke gjort all verdens av arbeide, men hyggelig hadde vi det likevel. Det ble lagt ned to par nye kabler på Rognmo for å sikre strømtilførselen på to «døde» spor, noe mer ballast ble også lagt. Det ble også gjort noen praktiske prøver med stolpeavstander for kjøreledning. Noen lange skruer ble festet for å simulere master, noe som sees på bildet.

Praktisk prøve med «stolper» for kjøreledning