9. februar 2012

Nok en kjølig byggekveld, med 11 medlemmer og 3 gjester tilstede. Mye av kveldens arbeide var konsentrert til sosialrommet, der temperaturen var noe mer behagelig. Det ble jobbet litt med en vei, et sidespor ble ballastert, forarbeide ble gjort til brukonstruksjonen ved vinduet og det ble jobbet videre med fjernstyringen.
Ute i lokalet ble bl.a. svingskivene smusset litt, og en stillverkskasse fikk et par strøk med gråmaling. Nattskiftet ga seg ikke før etter midnatt.
Neste torsdag (16. februar) avholder DMJK årsmøte fra klokken 19. Lokalet er stengt for andre enn medlemmer inntil årsmøtet er ferdig.

Det ble lagt ballast på et sidespor

Svingskiven på Rognmo