5. april 2012

Skjærtorsdag, og med det en ekstra-kjørekveld. Vi var 10 medlemmer, og 5 gjester tilstede. Det var amerikansk og norsk materiell som dominerte sporene, men det var også noe tysk å se. En liten prøvekjøring med et franskt lokomotiv var det også. Kveldens pølser ble servert lettsprukne, og de siste medlemmer dro hjem like over midnatt.

Spesialtransport...

Fra kulldepoet

Signatur på Mjøndalen

Solberg stasjon

Fra godsområdet

Solberg stasjon

Tungt godstog