Torsdag 17. juli 2008

5 medlemmer møtte. Et medlem hadde kjøpt med seg en del listverk, og det ble montert lister rundt utsiden av inngangsdøren vår. En mann jobbet med ‘plattformssnekring’ på Mjøndalen. Ellers var baneavdelingen travelt opptatt med først å reparere 3 innmeldte sporfeil, deretter å montere ytterligere to spor på godsområdet. I tillegg ble det montert vekselmotorer (til de 5 vekslene midt på bildet). Nattskiftet låste og gikk hjem klokken 0045.