16. juni 2016

Byggekveld, med 8 medlemmer tilstede. Ved Sigdal ble leggingen av nye spor ferdigstilt, grusveien ved Mjøndalen fikk et nytt lag «grus», bakgrunnsplate til Sigdal ble malt lyseblå og omrammingen ved badestranden ble malt og sparklet. På den nye smalsporstasjonen ble det midtre sporet lagt på nytt, for å øke avstanden mellom to av sporene.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Justering av midtre spor på smalsporstasjonen

Himmelblå bakgrunnsplate til Sigdal

Nye spor ved Sigdal