8. august 2013

10 medlemmer tilstede. Vi ryddet, støvsuget, monterte og koblet takvifte nr. 2, la mere spor ned til oppstillingsområdet, fikk montert en flott gammel bensinstasjon, plantet en rekke trær samt prøvekjørte lokomotiv.
Noen av aktivitetene fortsatte også etter midnatt.

Den flotte bensinstasjonen er endelig på plass

Nyinnkjøpte trær ble plantet