26. desember 2019

Det ble rom(h)julskjøring også i år, denne gangen på 2. juledag. 5 stk. møtte til kjøring.

Fotos: John Eliassen

Passasjertog i spor 1 på Gystad

Di3 med teakvogner på Solberg stasjon

Passasjertog på Gystad

Stor amerikaner på Solberg

El13 med teakvogner på Solberg

Stortysker ved lokstallen på Rognmo