16. juni 2011

10 medlemmer og 3 gjester var innom. Mange av kveldens arbeidsoppgaver var en fortsettelse fra forrige uke. Det ble lagt ballast på smalspordelen samt malt en fjellskråning. Ved svingskiven ble to spor med verkstedsgraver limt fast. Det ble jobbet med bygging av en stillverkskasse, arbeidet på fjellet ved Solberg fortsatte og i sosialrommet ble det jobbet litt med landskap. Et par tog ble også prøvekjørt.
Det var ingen nattskift denne uke heller, de tre siste dro hjem ved midnatt.

Ballastlegging og maling av fjellskråning

To verkstedsgraver ble festet

Flere fjellbiter kom på plass