Torsdag 5. februar 2004

9 medlemmer og en gjest. Denne kvelden ble det lagt noe mer kork og skinner innenfor kjøkkenkroken, påbegynt byggingen av en kasse til stillverket på Rognmo, samt malt noen skinner og sviller på Mjøndalen. De siste forlot lokalet litt etter midnatt.

Påbegynt stillverkskasse på Rognmo

Sporarbeid i kjøkkenkroken