Torsdag 15. november 2007

8 medlemmer var innom i løpet av kvelden. Arbeidsoppgavene var stort sett som sist; diverse landskapsarbeider og elektriske utbedringer på Rognmo. I tillegg jobbet to mann ivrig med tilskjæring og legging av asfaltplater på lokstallsområde og godsbanegård. Asfaltplateleggerteamet i sving…Landskapsarbeider i sosialrommet.